ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა (Good Health and Well-Being)

ჩვენს შესახებ

ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა (Good Health and Well-Being) მოწოდებულია შექმნას ხელსაყრელი გარემო ჯანმრთელი და ხარისხიანი ცხოვრებისათის საქართველოში, რათა თავიდან აიცილოს და გააკონტროლოს არაინფექციური დაავადებები, ეფექტური პრევენციის პოლიტიკის, პარტნიორობისა და პროგრამების საშუალებით.

სერვისები

სიახლეები

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მორიგი ვებინარი

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მორიგი ვებინარი - NCD Hard Talk გაიმართება


ჯანმო-ს ევროპის რეგიონული ოფისის არაგადამდები დაავადებების

ჯანმო-ს ევროპის რეგიონული ოფისის არაგადამდები დაავადებების პრევენციისა და კონტროლის ევროპული ოფისი ატარებს ვებინარს
ka_GEGeorgian