ადრეული კიბოს შემთხვევების, სიკვდილიანობის, ტვირთისა და რისკ-ფაქტორების გლობალური ტენდენციები 1990 წლიდან 2019 წლამდე

დაავადებათა, ტრავმებისა და რისკის ფაქტორების გლობალური ტვირთის 2019 წლის კვლევის მიხედვით  1990-2019 წლებში ადრეული კიბოს შემთხვევების გლობალური სიხშირე გაიზარდა 79.1%-ით, ხოლო ადრეული კიბოს სიკვდილიანობის რიცხვი გაიზარდა 27.7%-ით.  ყველაზე მაღალი სიკვდილიანობა და შრომის უუნარობით დაკარგული წლების (DALY)  დაფიქსირდა  მკერდის, ტრაქეის, ბრონქების და ფილტვის, კუჭისა და კოლორექტალური კიბოს ადრეული დაწყებისას.  გლობალურად, 2019 წელს ნაზოფარინგალური და პროსტატის კიბოს ადრეული განვითარების  ყველაზე სწრაფად მზარდი ტენდენციაა დაფიქსირებული.

პროგნოზებმა აჩვენა, რომ 2030 წელს ადრეული კიბოს შემთხვევების და სიკვდილიანობის გლობალური რიცხვი გაიზრდება 31%-ით და 21%-ით, შესაბამისად. დიეტური რისკ-ფაქტორები (დიეტა მაღალი წითელი ხორცით, ხილის დაბალი შემცველობით, ნატრიუმით და რძით და ა.შ.), ალკოჰოლის მოხმარება და თამბაქოს მოხმარება არის ძირითადი რისკ-ფაქტორები, რომლებიც იწვევს ადრეული კიბოს განვითარებას.

https://bmjoncology.bmj.com/content/2/1/e000049

ადრეული კიბოს შემთხვევების, სიკვდილიანობის, ტვირთისა და რისკ-ფაქტორების გლობალური ტენდენციები 1990 წლიდან 2019 წლამდე

ka_GEGeorgian