ალკოჰოლისა და ნარკოტიკული ნივთიერების მოხმარების პრობლემების მქონე მოზრდილების ინტეგრაცია სკანდინავიური ქვეყნების შრომით ბაზარზე

როგორ ხდება შრომის ბაზარზე ინტეგრირება მოზარდები, რომლებსაც აქვთ ალკოჰოლის და/ან სხვა ნივთიერებების პრობლემური გამოყენება?

მოყვანილი ანგარიში იკვლევს შრომის ბაზარზე ინტეგრაციას სკანდინავიურ ქვეყნებში იმ პირების, რომლებსაც აქვთ ნარკოტიკების მოხმარების პრობლემები (მათ შორის ალკოჰოლი, უკანონო ნარკოტიკები და რეცეპტით გაცემული მედიკამენტები). კველვა მოიცავს დანიას, ფინეთს, გრენლანდიას, ისლანდიას, ნორვეგიას და შვედეთს

ამ ანგარიშის მთავარი მიზანია სკანდინავიური გამოცდილების გაზიარება და სკანდინავიის რეგიონში ალკოჰოლისა და ნივთიერებების მოხმარების პრობლემების მქონე პირთა ინტეგრაციის შესახებ გაგების გაღრმავება. უფრო კონკრეტულად, ამ კონკრეტული სამიზნე ჯგუფის შრომის ბაზარზე ინტეგრაციის რაიმე განსაკუთრებით წარმატებული მეთოდისა და ინტერვენციის იდენტიფიცირება. ანგარიში ასევე მიზნად ისახავს ნათელი მოჰფინოს იმ გამოცდილებას, რომლებიც შეიძლება გამოყენებული იქნეს ამ სერვისების ორგანიზებისა და მიწოდებისათვის.

https://nordicwelfare.org/wp-content/uploads/2024/01/Labour-market-integration-of-adults-with-alcohol-and-substance-use-problems-in-the-Nordic-countries_pdf.pdf

ალკოჰოლისა და ნარკოტიკული ნივთიერების მოხმარების პრობლემების მქონე მოზრდილების ინტეგრაცია სკანდინავიური ქვეყნების შრომით ბაზარზე

ka_GEGeorgian