ალკოჰოლის კონტროლის სწორმა პოლიტიკამ შეამცირა ყველა მიზეზით სიკვდილიანობა ბალტიისპირეთის ქვეყნებსა და პოლონეთში

ბალტიისპირეთის ქვეყნებსა და პოლონეთში ალკოჰოლის მოხმარების მაჩვენებლები ერთ-ერთი ყველაზე მაღალია მსოფლიოშო, რაც იწვევს სიკვდილიანობის მაღალ მაჩვენებელს. პოლონეთის საპირისპიროდ, ბალტიისპირეთის ქვეყნებმა მიიღეს და გაატარეს ალკოჰოლის კონტროლის მრავალი პოლიტიკა, მათ შორის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის (WHO) ე.წ “best buys”. ამ კვლევის მიზანი იყო ამ პოლიტიკის გავლენის შეფასება,(რომელიც განხორციელდა 2001-დან 2020 წლამდე) ყველა მიზეზით სიკვდილიანობაზე. როგორც კვლევამ აჩვენა, 2001-დან 2020 წლამდე განხორციელებულმა ალკოჰოლის კონტროლის პოლიტიკამ შეამცირა ყველა მიზეზით სიკვდილიანობა 20+ წელზე უფროსი ასაკის მამაკაცებში ბალტიისპირეთის ქვეყნებსა და პოლონეთში და, შესაბამისად ეს პოლიტიკა უნდა გაგრძელდეს.

https://www.nature.com/articles/s41598-023-32926-5

ალკოჰოლის კონტროლის სწორმა პოლიტიკამ შეამცირა ყველა მიზეზით სიკვდილიანობა ბალტიისპირეთის ქვეყნებსა და პოლონეთში

ka_GEGeorgian