ალკოჰოლის საგადასახადო პოლიტიკა და ადმინისტრირება – ტექნიკური სახელმძღვანელო

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ტექნიკური სახელმძღვანელო ალკოჰოლის საგადასახადო პოლიტიკისა და ადმინისტრირების შესახებ არის პრაქტიკული სახელმძღვანელო და მოწოდება მოქმედებისკენ პოლიტიკის შემქმნელებისთვის და ალკოჰოლის საგადასახადო პოლიტიკის შემუშავებაში ჩართული სხვა პირებისათის, რათა შეიმუშაონ ძლიერი პოლიტიკა თითოეული ქვეყნის უნიკალური ბაზრის სტრუქტურის, საგადასახადო ადმინისტრაციის შესაძლებლობებისა და პოლიტიკური ეკონომიკის გათვალისწინებით. იგი ასევე მოიცავს ქვეყნის შემთხვევის შესწავლას და მტკიცებულებების შეჯამებას გლობალურად ალკოჰოლის გადასახადის შესახებ

ალკოჰოლის საგადასახადო პოლიტიკა და ადმინისტრირება – ტექნიკური სახელმძღვანელო

ka_GEGeorgian