ახალი კვლევა აჩვენებს, ევროპაში საწარმოო პროდუქტიულობის უზარმაზარ დანაკარგებს, ალკოჰოლით გამოწვეული სიმსივნეებით გარდაცვალების გამო

როგორც კვლევამ აჩვენა, 2018 წელს ევროპაში 65 წელზე ნაკლები ასაკის ადამიანებში ალკოჰოლით გამოწვეული კიბოთი გარდაცვლელების 23,300 შემთხვევა დაფიქსირდა.
ალკოჰოლთან დაკავშირებული კიბოთი ნაადრევმა სიკვდილმა გამოიწვია დაახლოებით 4,58 მილიარდი ევროს ღირებულების პროდუქტის ვერ შექმნა/დანაკარგი.
პროდუქტიულობის დანაკარგებმა 2018 წელს 31 ქვეყნის მთლიანი მთლიანი შიდა პროდუქტის 0,027% შეადგინა.
კვლევა კიდევ ერთხელ აჩვენებს რომ ჯანდაცვის სფეროს ხელმძღვანელებმა პრიორიტეტი უნდა მიანიჭონ ხარჯთეფექტური ალკოჰოლური პოლიტიკის განხორციელებას, რათა შემცირდეს მოსახლეობის მიერ ალკოჰოლის მოხმარება და თავიდან იქნას აცილებული ალკოჰოლთან დაკავშირებული კიბოს სიკვდილიანობა.

https://movendi.ngo/wp-content/uploads/2023/04/1-s2.0-S1877782123000450-main.pdf

ახალი კვლევა აჩვენებს, ევროპაში საწარმოო პროდუქტიულობის უზარმაზარ დანაკარგებს, ალკოჰოლით გამოწვეული სიმსივნეებით გარდაცვალების გამო

ka_GEGeorgian