გაცხელებული თამბაქოს პროდუქტები: კვლევის შეჯამება და ჯანმრთელობაზე მათი ზემოქმედების მტკიცებულებები

ჯანმო-მ გამოსცა ანალიტიკური დოკუმენტი, რომელიც აჯამებს ჯანმო-ს  თამბაქოს პროდუქტების რეგულირების სასწავლო ჯგუფის მიერ შემუშავებული ანგარიშის შედგებეს.  ანგარიშის სახელწოდებაა –  თამბაქოს ნაწარმის რეგულირების სამეცნიერო საფუძვლები: ჯანმო-ს კვლევის ჯგუფის მერვე ანგარიში. კვლევის ჯგუფის ამ მერვე მოხსენებაში, რომელიც ეხება ახალ  ნიკოტინისა და თამბაქოს პროდუქტებს, კონკრეტულად ნიკოტინის მიწოდების ელექტრონულ სისტემებს (ENDS), ელექტრონულ არანიკოტინის მიწოდების სისტემებს (ENNDS) და თამბაქოს გაცხელებულ პროდუქტებს (HTP), მოწოდებულია მტკიცებულებებზე დაფუძნებული რეკომენდაციები ამ პროდუქტებთან მიმართებაში .  გარდა ამისა ის მოიცავს ინფორმაციას რომელიც გამოყენებული იქნება ჯანმო-ს მოხსენების შემუშავებისათვის თამბაქოს კონტროლის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ჩარჩო ხელშეკრულების  მხარეთა კონფერენციის მეცხრე და მეათე სესიებზე.

გაცხელებული თამბაქოს პროდუქტები: კვლევის შეჯამება და ჯანმრთელობაზე მათი ზემოქმედების მტკიცებულებები

ka_GEGeorgian