გლობალური ანგარიში ალკოჰოლის გადასახადების გამოყენების შესახებ, 2023 წელი

ეს ანგარიში იძლევა გლობალურ დონეზე ალკოჰოლურ სასმელებზე გამოყენებული გადასახადების შეფასებას. პირველად გლობალურ დონეზე იგი ხარისხობრივად ადარებს მათ დიზაინს და უზრუნველყოფს სტანდარტიზებული მეტრიკის შეფასებას ქვეყნებს შორის გადასახადების დონის შესადარებლად. შეფასება ეფუძნება ჯანმო-ს მიერ შედგენილ ახალ მონაცემთა ბაზას, რომელიც უზრუნველყოფს ლუდისა და ალკოჰოლური სასმელების ფასისა და გადასახადის დონის სტანდარტიზებულ მაჩვენებლებს და ინფორმაციას ლუდის, ალკოჰოლური სასმელების და ღვინის საგადასახადო პოლიტიკის შესახებ.

გლობალური ანგარიში ალკოჰოლის გადასახადების გამოყენების შესახებ, 2023 წელი

ka_GEGeorgian