ინფექციური დაავადებების პრევენცია და კონტროლი ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლ ადამიანებში – 2023წ განახლებული ინფორმაცია

ეს ერთობლივი მეთოდური სახელმძღვანელო იკვლევს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საუკეთესო პრაქტიკებს, რომელთაც შეუძლია ხელი შეუწყოს ეფექტურ პოლიტიკას ინფექციების შესამცირებლად. სისხლით გადამდები ვირუსებისგან რომლებიც ამ ჯგუფში შედიან განიხილება აივ, B ჰეპატიტის და C ჰეპატიტის ვირუსები. ისინი ძირითადად გადაედება ნემსების, შპრიცების და წამლის მოსამზადებელი მოწყობილობებით ან დაუცველი სქესობრივი კონტაქტით.

https://www.emcdda.europa.eu/publications/joint-publications/prevention-and-control-infectious-diseases-among-people-who-inject-drugs-—-2023-update_en

ინფექციური დაავადებების პრევენცია და კონტროლი ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლ ადამიანებში – 2023წ განახლებული ინფორმაცია

ka_GEGeorgian