ჩვენი ორგანიზაცია Eurocare -ს (European Alcohol Policy Allaince) წევრი გახდა

ჩვენი ორგანიზაცია ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა გახდა ევროკავშირის ყველაზე დიდი და მნიშვნელოვანი არასამთავრობო ორგანიზაციების გაერთიანების Eurocare – ს წევრი. Eurocare არის არასამთავრობო და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანიზაციების ალიანსი ევროპის ქვეყნების წევრ ორგანიზაციებთან, რომლებიც მხარს უჭერენ ევროპაში ალკოჰოლთან დაკავშირებული ზიანის პრევენციასა და შემცირებას.

წევრი ორგანიზაციები ჩართულნი არიან ადვოკატირებასა და კვლევაში, ასევე ალკოჰოლის საკითხებზე ინფორმაციისა და ტრენინგის მიწოდებაში და იმ ადამიანების მომსახურებაში, ვისი ცხოვრებაც დაზარალდა ალკოჰოლის პრობლემებით.

https://www.eurocare.org/who-we-are/about-eurocare

ჩვენი ორგანიზაცია Eurocare -ს (European Alcohol Policy Allaince) წევრი გახდა

ka_GEGeorgian