ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მორიგი ვებინარი

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მორიგი ვებინარი – NCD Hard Talk გაიმართება ოთხშაბათს, 2022 წლის 7 სექტემბერს, 14:00 – 15:30 CEST სათაურით ” მიწოდების ჯაჭვების გამოყენება არაგადამდები დაავადებების წინააღმდეგ საბრძოლველად, ჯანმრთელობის გაძლიერებული სისტემების მეშვეობით: ვინ, როდის და როგორ?”

შესყიდვები, მიწოდების ჯაჭვის გაძლიერება და ეროვნული საკუთრებაში არსებული მიწოდების ქსელებში ინვესტიციები აუცილებელია ჯანდაცვის პროგრამებისთვის, მათ შორის არაგადამდები დაავადებების პრევენციის პროგრამებისათვის (NCDs). ეს სესია ფოკუსირებული იქნება ქვეყნისა და პარტნიორების გამოცდილებაზე მიწოდების ჯაჭვის გამოწვევებთან და მდგრადობის მშენებლობაზე ჯანდაცვის სისტემების გაძლიერებით, ადამიანებზე ორიენტირებული, პირველადი ჯანდაცვის მიდგომის მეშვეობით, რაც საბოლოოდ მიგვიყვანს ჯანმრთელობის საყოველთაო დაფარვისკენ, რათა უზრუნველყოფილი იყოს, რომ არც ერთი არაგადამდები დაავადებით დაავადებული არ დარჩეს მკურნალობისა და მოვლის გარეშე.

მაშ ასე შეგიძლიათ მონაწილეობა მიიღოთ და გაცვალოთ გამოცდილება და მიღებული გაკვეთილები მთავრობის, აკადემიური წრეების, განვითარების პარტნიორებისა და დონორი სააგენტოების მომხსენებლებთან.

შემოგვიერთდით ოთხშაბათს, 2022 წლის 7 სექტემბერს, დარეგისტრირდით აქ: https://who.zoom.us/…/register/WN_tRvnY7BGT3eADvE1IP9iNA

მთავარი მომხსენებლის

პრაშანტ იადავი (ჰარვარდის უნივერსიტეტი)

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მორიგი ვებინარი

ka_GEGeorgian