ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციას ღია წერილი გადაეგზავნა

ჩვენი ორგანიზაცია “ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა” შეუერთდა ღია წერილს, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციების სახელით გადაეგზავნა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციას (ჯანმოს). ამ წერილით არასამთავრობო ორგანიზაციები ითხოვენ რათა ჯანმომ შეწყვიტოს მათი შეხვედრები ალკოჰოლის ინდუსტრიასთან. ამჟამად ჯანმო ხვდება გლობალურ ალკოჰოლის უმსხვილეს კომპანიებს და მათ ლობისტებს ფორმალურად წელიწადში ერთხელ და არაფორმალურად უფრო რეგულარულად. სამწუხაროდ როგორც პრაქტიკამ დაგვანახა, ალკოჰოლური კომპანიები და მათი ლობისტები ამ დახურულ შეხვედრებს იყენებენ , რათა შეარყიონ ჯანდაცვის პოლიტიკა, ხელი შეუშალონ ალკოჰოლური პოლიტიკის გატარებას და ამ პროგრამებს გლობალურ დონეზე.

WHO meets with the biggest global alcohol companies and their lobbyists formally once a year and informally more regularly. These closed-door meetings are used by alcohol companies and their lobbyists to try to undermine health policy and programs at the global level.

This engagement needs to stop if we’re going to prevent the significant harm that is caused alcohol. 

This is why, we have come together as public health, community, family violence, children’s rights and First Nations organisations to call the leader of WHO to stop engaging with alcohol companies and their lobbyists.

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციას ღია წერილი გადაეგზავნა

ka_GEGeorgian