ჯანმოს ვებინარების ახალი სერია

გვინდა გაცნობოთ რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის (ჯანმო) ვებინარების სერია რომელსაც მისი ნაკლები ალკოჰოლის (less aclohol) დეპარტამენტი ანხორციელებს განახლდება 2023 წლის სექტემბრიდან და გაგრძელდება 2023 დეკემბრამდე. წელს, ამ ოთხნაწილიანი სერიის მიზანია გააგრძელოს გლობალური საუბრები ალკოჰოლის პოლიტიკის პრობლემურ საკითხებზე, რომლებიც კრიტიკულია ალკოჰოლის მოხმარების შემცირებისთვის.
ამ ვებინარების დაწყებიდან უკვე მონაწილეობა მიიღო თითქმის 80 მომხსენებელმა, ყურადღება გაამახვილდა 20-ზე მეტ ქვეყანის გამოცდილებაზე და ჩაერთო 2 700-ზე მეტი მონაწილე.
2023 წელს ვებინარების ხანგრძლივობა იქნება 60 წუთი. თითოეული ვებინარი მოიცავს მთავარ პრეზენტაციას, სამი-ოთხ ქვეყნის მაგალითის განხილვას, აქტიურ მოდერაციას და ინტერაქტიულ გამოცდილების გაზიარებას ონლაინ მონაწილეებს შორის. ყველა ღონისძიება უფასოა, წინასწარი რეგისტრაცია ხელმისაწვდომია ქვემოთ მოცემულ ბმულებზე.

Alcohol and the environment: how to green alcohol control policies? 18 September 2023, 13–14:00 CET

Alcohol monopolies: what does it take for alcohol monopolies to work? 18 October 2023, 13–14:00 CET

Youth and alcohol: do new trends demand new solutions? 7 November 2023, 13–14:00 CET

Measuring alcohol policy implementation: are existing tools and methods fit for purpose and use? 7 December 2023, 13–14:00 CET

ჯანმოს ვებინარების ახალი სერია

ka_GEGeorgian