2 სექტემბერს ორგანიზაცია Good Health and Wellbeing-მა მიიღო წერილი

2 სექტემბერს ორგანიზაცია Good Health and Wellbeing-მა მიიღო წერილი Movendi International-ის საერთაშორისო პრეზიდენტისგან, რომელშიც ნათქვამია, რომ GHW მიღებული იყო Movendi International-ის წევრად. Movendi International არის უდიდესი დამოუკიდებელი გლობალური მოძრაობა განვითარებისთვის ალკოჰოლის პრევენციის გზით. ჩვენ ვაერთიანებთ, ვაძლიერებთ და ვაძლიერებთ სამოქალაქო საზოგადოებას, რათა განიხილოს ალკოჰოლი, როგორც სერიოზული დაბრკოლება პიროვნულ, საზოგადოებრივ, სოციალურ და გლობალურ დონეზე განვითარებისთვის.

https://ghw.ge/wp-content/uploads/2022/10/4.-Welcome-letter_Good-Health-and-Wellbeing-Georgia.pdf

2 სექტემბერს ორგანიზაცია Good Health and Wellbeing-მა მიიღო წერილი

ka_GEGeorgian